Håndbold Nyheder

Norge – Rusland i tal

Norge – Rusland 30-27 (14-13)

Norge: Kristiansen 5, Brattsel 5, Skogrand 4, Arntzen 3, Mork 3, Oftedal 3, Herrem 2, Mork 2, Ingstad 1, Tomac 1, Jacobsen 1

Rusland: Dmitrieva 6, Bobrovnikova 6, Suslova 2, Sen 2, Sudakova 2, Makeeva 2, Fanina 2, Zhilinskayte 1, Malashenko 1, Skorobogatchenko 1, Frolova 1, Vernigorova 1